Inuit Pisinnaatitaaffii

Inuttut pisinnaatitaaffiit inaarneqavissimasumik imaqanngillat. Inuttut pisinnaatitaffiit ataavartumik ineriartortuartuupput. Inuttut pisinnaatitaaffiit inunnit pilersinneqarsimasuupput, pisinnaatitaaffiit pillugit assigiingitsunik isumaqarsimasinnaasunik. Inuiaqatigiinnut pingaaruteqartumik apeqqutaasoq tassa, pisinnaatitaaffinnik sorlernik inuit peqarnersut, aamma inuit ataasiakkaat pisinnaatitaaffi qanoq illersorneqarnersut.  Inuit sumik pisinnaatitaaffeqarnerinut apeqqutit Danmarkimi politikkerinit aalajangersarneqartarput. Danmarkip toqqarsimavaa inuit pisinnaatitaaffiinik illersuinissamut nunarsuarmioqatigiinnik isumaqatigiissusiortarniarluni (isumaqatigiissutit/atsioqatigiilluni aalajangersakkat). Isumaqatigiissutit Naalakkersuisuinit isumaqatigiissutigineqartarput Folketingimillu akuersissutigineqartarlutik, inatsit tunngaviusoq malillugu isumaqatigiissutit pilersinniarneranni Folketingi peqataasussaammat. Naalakkersuisut aamma Folketingini inuttut piginnaatitaaffiit pillugit nunarsuarmioqatigiinnik isumaqatigiissuteqarsinnaatitaallutillu isumaqatigiissutinik atorunnaarsitsisinnaatitaapput. Taamaaliorsinnaatitaanngillalli apeqqutini pissutsinilu, nunarsuarmioqatigiinnik isumaqatigiissusiorsinnaanini Danmarkip allanut tunniussimappagu, imaluunniit inatsisip tunngaviusup qinikkat pisinnaatitaaffii killilersimappatigit.

Inuit Pisinnaatitaaffinut isumaqatigiissutit Nunatsinnut atuuttut aaku:


Savalimmiut aamma Kalaallit Nunaat kunngeqarfiup Danmarkip ilagai. Inatsit tunngaviusoq malillugu (§19) Naalakkersuisut oqartussaaffigaat inuit pisinnaatitaaffiinut pisussaaffiliisumik isumaqatigiissuteqarnissaq ( isumaqatigiissusiorsinnaanermut oqartussaaffik) aamma nunanut allannut tunngasunik politikkimik ingerlatsineq akisussaaffigalugu.Susassaqarfitsigut immikkut ersarissumik killilerneqarsimasutigut Kalaallit Nunaat aamma Savalimmiut pisinnaatsitsissummik inatsit aqqutigalugu inuttut pisinnaatitaaffitsigut isumaqatigiissuteqarsinnaapput. Aaqqissuussinermut tassunga ilaanngillat isumaqatigiissutit Danmarkimut atuuttussat, imaluunniit inuttaasut akornanni kattuffiit aqqutigalugit isumaqatigiinniutigineqartussat, taakkunani Danmark ilaasortaappat. Inunnut pisinnaatitaaffinnut tunngasut isumaqatigiissutini ersarissumik ilaatinneqanngillat.

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder med valgfri protokol / Inuutaasutut politikkikkullu pisinnaatitaaffiit pillugit FN-ip isumaqatigiissutaa, piumassuseq malillugu toqqarneqarsinnaasumik nalunaarutitalik.
Nalunaarutit 1996, Serie A, s. 1,

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination / Ammip qalipaataa tunngavigalugu assigiinngisitsisarnerit tamarmik atorunnaarsinneqarnissaannut FN-ip isumaqatigiissutaa.
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention mod tortur og anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf / Naalliutitsisarnerit akiorniarlugit allatullu inuppalaanngitsumik amiilaarnartumik nikanarsaasarneq imaluunniit pillaasarneq akiorniarlugit FN-ip isumaqatigiissutaa.
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder / Arnanik assigiinngisitsisarnerit suulluunniit atorunnaarsinniarlugit FN-ip isumaqatigiissutaa.
Nalunaarutit 2002, Serie A, s. 24.

FN’s Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder/ Aningaasarsiornikkut, isumaginninnikkut kulturikkullu pisinnaatitaaffiit pillugit FN-ip isumaqatigiissutaa.
Nalunaarutit 1999, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om Barnets Rettigheder / Meeqqap pisinnaatitaaffiinut FN-ip isumaqatigiissutaa.
Nalunaarutit 1993, Serie A, s. 309.

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap / Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffiinut FN-ip isumaqatigiissutaa.
Blev sat i kraft for Grønland samtidig med ikrafttrædelsen for Danmark. Fremgår ikke af Nalunaruutit/ Kalaallit Nunaannut atuuttussanngortinneqarpoq Danmarkimi atuutilernera ilutigalugu. Nalunaarutinili allassimanngilaq.